Bitcoin vs Bitcoin Cash

Bitcoin vs Bitcoin Cash

  • กำเนิด
  • Volume
  • ความเร็วในการโอน
  • การใช้งาน

สำหรับมือใหม่ที่เริ่มศึกษา Bitcoin อาจจะคิดว่าในโลก Cryptocurrency มีแค่ Bitcoin แต่จริงๆ แล้วมีหลายเหรียญหลายสกุลมากๆ

ยิ่งมาเจอ Bitcoin ต่างๆ นานา ยิ่งสับสนอีกว่า เราควรซื้อ Bitcoin ไหนกันแน่

วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเหรียญแรกที่ทำการ fork หรือแยกทางจาก Bitcoin ที่มา Community ใหญ่มากๆ เหรียญหนึ่งว่า Bitcoin และ Bitcoin Cash มีอะไรแตกต่างกันบ้าง

  1. ต้นกำเนิด

อย่างที่ได้เห็นปรากฏการณ์ของ Bitcoin Whitepaper ที่ออกโดย Satoshi Nakamoto ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร คือคนคนหนึ่ง หรือคือกลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาระบบการเงินรูปแบบใหม่นี้คือมา

แต่ที่แน่ๆ Bitcoin เหมือนแม่ของทุก Cryptocurrency ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ของจริงมันช้า แต่ถ้ามันจริง มันจะมาแน่ๆ

หลังจากมี Bitcoin ได้สักพักถึงก็มีกลุ่มคนที่สนใจและนำไอเดียไปทำเหรียญต่างๆ มากมายซึ่งก็แต่ต่างกันไปในแต่ละการใช้งาน

ส่วน Bitcoin Cash นั่นได้เริ่มต้นเมื่อ 2017 ในการทำ hard fork มาจาก Bitcoin อีกที ด้วยการที่มีกลุ่มคนที่เห็นว่า Bitcoin จะสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ จึงได้เกิด Bitcoin Cash ขึ้นและเป็นที่นิดยมทั่วโลก ณ ปัจจุบัน

  1. Volume หรือ ขนาดกลุ่มผู้ใช้

ที่มา: https://coinmarketcap.com/

แน่นอนว่าอะไรให้เกิดมาก่อนอยู่มานานย่อมมีคนที่รู้จักและใช้งานมากกว่าอย่าง Bitcoin ก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ 2008 แต่ Bitcoin Cash เริ่มเมื่อ 2017 กับระยะห่างถึง 9 ปี หลังจาก Bitcoin ได้กำเนิดขึ้น ถึงค่อยมีการเกิดของ Bitcoin Cash ขึ้นมา

แต่ Bitcoin Cash ก็ถือว่าถ้าไม่นับเรื่องเวลาแล้วก็มีผู้ใช้ในอัตราส่วนที่เพิ่มอย่างเร็วเช่นกัน จากการที่คนเริ่มหันว่าซื้อขาย Cryptocurrency และเข้าใจการทำงานของมันมากขึ้น

  1. ความเร็วในการโอน

ด้วยเหตุผลที่เกิด Bitcoin Cash ขึ้นนั้น เป็นเพราะว่า Bitcoin ในการโอนข้ามกันครั้งหนึ่งในเวลาค่อยข้างนาน ทำให้ Bitcoin Cash สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเพิ่มการบันทึกข้อมูลลงบล็อกจตากเดิม Bitcoin 1MB เป็น 8MB

  1. การใช้งาน

จึงเห็นว่าระยะเวลาในการโอนของ Bitcoin เป็นเวลาที่นานกว่า แต่มีผู้คนสนใจและเชื่อถือมากกว่า Bitcoin จึงเหมาะกับการที่คนถือเพื่อเป็นมูลค่าไว้

แต่ Bitcoin Cash เหมาะกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างมากเพราะมีความเร็วในการโอนเงินแบบทันที ที่ร้านค้าทั่วไปสามารถใช้รับเงินจากลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องรอนาน

โดยปัจจุบันก็มีหลายร้านค้าทั่วโลก และทั่วประเทศไทยที่รับ Bitcoin Cash แล้ว

ถ้าคุณสนใจอยากรับ Bitcoin Cash ติดต่อ BangkokBitcoin.Cash ได้ทุกเมื่อ เราสามารถช่วยร้านค้าของคุณรับเงิน Cryptocurrency ได้ทันที

Making Bitcoin Cash accessible to everyone