Bitcoin Cash (BCH) เป็นเงินรูปแบบใหม่

Bitcoin Cash (BCH) เป็นเงินรูปแบบใหม่

เราต้องการBitcoin cash เพราะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสกุลเงินทั่วไปอยู่ 3ข้อ

  1. ภาวะเงินเฟ้อ

ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกกำลังประสปปัญหานจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่พุ่งสูงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นในเวเนซุเอลาที่สกุลโบลิวาร์กลายเป็นสิ่งไร้ค่าในทางปฏิบัติจากสภาวะเงินเฟ้อ

ซึ่งแตกต่างจาก bitcoin cash มีปริมาณที่จำกัดที่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้น และจะไม่มีการผลิตเหรียญออกมาเพิ่มเติม

  1. ความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่กระเป๋าBitcoin Cash คือชุดตัวเลขและตัวอักษรแบบสุ่ม จะไม่มีใครรู้ว่าใครคือเจ้าของบัญชีนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างที่อยู่กระเป๋า BCH ใหม่ได้ตลอดเวลา

  1. การกระจายอำนาจไปยังผู้ใช้

ในชีวิตประจำวันของเราต้องอาศัยธนาคารในการทำธุรกรรมอยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่การทำธุรกรรมผ่าน Bitcoin Cash คุณเป็นธนาคารของคุณเอง คุณสามารถส่งเงินให้ผู้คนทั่วโลกได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมถูก

การใช้ Bitcoin Cash ถือว่ามีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โอนเงินระหว่างประเทศ

ไม่ต้องใช้ธนาคาร และมีค่าธรรมเนียมที่ถูก

Bitcoin Cash(BCH) is a new form of money. We need a new form of money when we already have Fiat because Bitcoin cash is better than fiat in 3 ways

  1. Deflationary

Many people around the world are suffering from hyperinflation. In Venezuela, for example, the bolivar has become practically worthless. Unlike fiat money, bitcoin cash has a fixed upper limit of 21 million. New coins will not be printed.

  1. privacy

BCH address is a series of random numbers and letters. Nobody knows who is behind the account. In addition, you can always generate a new BCH address.

  1. Decentralized

In our daily life, we rely on banks to transfer money. With BCH, you are your own bank. You can send money to people anywhere at any time. It’s fast, cheap and instant. Using BCH is especially efficient in cross-border remittance. No banks, less fee

Ref: https://twitter.com/crypto_cindy/status/1378956717149450241

#Bitcoin #bitcoinCash #BCH #crypto #adoption #peertopeer #electroniccash #digitalmoney #trade #trading

Making Bitcoin Cash accessible to everyone