ทำไมต้อง Bitcoin Cash?

ทำไมต้อง Bitcoin Cash?

เครื่อข่ายBitcoin Cash สามารถประมวลผลธุรกรรมได้เร็วกว่าเครือข่าย Bitcoin ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาในการทำธุรกรรมจะน้อยลงและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการมักจะต่ำกว่า ธุรกรรมบน Bitcoin

เครือข่ายของ Bitcoin Cash สามารถดำเนินการทำธุรกรรมได้มากกว่าที่เครือข่าย Bitcoin สามารถทำได้ภายใน 1 วินาที

ถึงแม้bitcoinจะยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด

ตามมูลค่าตลาด แต่ผู้ใช้Bitcoinอาจพบว่าสภาพคล่องและความสามารถในการใช้งานในชีวิตจริงนั้น

ต่ำกว่า Bitcoin Cash

Why Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash is thus able to process transactions more quickly than the Bitcoin network, meaning that wait times are shorter and transaction processing fees tend to be lower.

The Bitcoin Cash network can handle many more transactions per second than the Bitcoin network can.

Even, bitcoin remains the most popular cryptocurrency in the world as well as the largest by market cap, but users of Bitcoin may find that liquidity and real-world usability is lower than for Bitcoin Cash.

#Bitcoin #bitcoinCash #BCH #crypto #adoption #peertopeer #electroniccash #digitalmoney #trade #trading

Making Bitcoin Cash accessible to everyone